Persondatapolitik.

 

I henhold til EU’s databeskyttelseslovgivning GDPR - General Data Protection Regulation, kan du i det følgende læse om, hvordan vi beskytter og behandler personlige data.

 

Som udgangspunkt har vi i Helmer Christiansen A/S ikke ændret på vores måde at behandle sagerne på eller dine data, men for at overholde lovgivningen har du her mulighed for at gennemgå vores persondatapolitik. 

 

I Helmer Christiansen A/S drejer det sig primært om følgende personoplysninger:

  • Navn, og køn
  • Adresse
  • E-mail adresse og telefonnummer
  • Helbredsoplysninger (i meget få tilfælde hvor det er påkrævet)
  • Økonomiske oplysninger (kun efter forudgående aftale)

 

Alle oplysninger vi indhenter anvendes alene til at kunne levere den bestilte tjenesteydelse, herunder til at få oprette sagen i vores sagssystem og i vores bogholderi.

 

De indhentede oplysninger udveksles i nødvendigt omfang med vores leverandører og underentreprenører og anvendes alene til, at den bestilte tjenesteydelse kan leveres som aftalt.

 

I øvrigt udveksles oplysningerne i forbindelse med revision af selskabet. 

 

De indhentede oplysninger opbevares i op til ti år da AB Forbruger forpligtiger os til at udbedre berettiget reklamationer i en tilsvarende periode.

 

Efter 10 år destrueres sagen og oplysningerne slettes i vores IT system.

 

Vi opbevarer ikke oplysningerne i vores systemer, længere end det er nødvendigt for os, til at opfylde formålet med at være i besiddelse af disse oplysninger.

 

Vi indsamler ikke følsomme personlige oplysninger om dig uden dit udtrykkelige samtykke. For eksempel CPR nummer, bankoplysninger mv.

 

Udover et kundetilfredshedsspørgeskema, der alene anvendes ved forsikringssager og privat kunder, udsender Helmer Christiansen A/S ingen nyhedsbreve eller anden form for reklame, hvor de indhentede personlige oplysninger anvendes direkte eller indirekte.

 

Alle oplysninger opbevares på vores kontor og i vores IT systemer, hvor vi har log in koder og diverse databeskyttelsesfiltre.

 

Alle byggeledere har underskrevet en fortrolighedserklæring omkring håndtering af oplysninger generelt i Helmer Christiansen A/S, herunder henhører også personoplysninger om vores kunder.

 

Ved indgåelse af en aftale med Helmer Christiansen A/S har du som kunde samtidig accepteret nærværende privatlivspolitik.

 

Såfremt du som kunde har spørgsmål til ovenstående er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 46152955 eller via mail på firma@h-c.dk. 

 

Tak for at du bruger Helmer Christiansen A/S.

Helmer Christiansen A/S

Snedkergangen 6 · DK-2690 Karlslunde

Telefon: +45 46152955 · E-mail: firma@h-c.dk

CVR nummer: 17 35 16 80